Menu
Blog
Právě čtete: Ústí nad Labem - krajské město 21. století, které nemá dobudovanou kanalizaci!
Sdílejte článek:

Ústí nad Labem - krajské město 21. století, které nemá dobudovanou kanalizaci!

Ano, je to tak. V Ústí jsou stále oblasti, které nejsou napojené na centrální kanalizaci, a jsou odkázané na septiky, žumpy, trativody nebo dokonce přilehlé vodní toky.

11. 9. 2022
  |  
10 minut čtení
  |  
Sdílejte článek:

Jde zejména o tyto městské části:

 • Svádov, Olšinky
 • Skorotice, Božtěšice
 • Brná nad Labem
 • Vaňov, včetně ul. Pražská
 • Sebuzín, Církvice, (Dolní Zálezly)
 • Hostovice.

Na zastupitelstvu 19. 4. 2021 bylo prezentované  MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v oblasti koordinace vodohospodářských projektů na území města mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Statutárním městem Ústí nad Labem. S tím, že město zažádá hned ve dvou dotačních titulech o finanční dotaci. Sláva, po mnoha letech se to konečně začne hýbat, mysleli jsme si.

Na podzim 2021 jsme se, spíš už jen pro jistotu, dotázali stávajícího primátora, jak to s dobudováním kanalizace vypadá. Abychom byli konkrétní, ptali jsme se hned na první oblast ze seznamu z memoranda, na Svádov. Pan primátor nám při osobní návštěvě sdělil, že je nutné aktualizovat projektovou dokumentaci, která po cca 10 letech již neodpovídá aktuálním předpisům. Uvedl, že to je otázka pár měsíců, pak bude následovat žádost o dotaci (šance prý je hned ve dvou programech), a na podzim 2022 se začne kopat. Nádhera, pomysleli jsme si. Akce běží, svět je zalitý sluncem.

No, je podzim 2022, a ve Svádově se nekope. Tak jsme zapátrali. Smlouva na vytvoření projektové dokumentace je podepsaná. Ale ouha, až začátkem června 2022, a s lhůtou na dodání cca 5 měsíců (24 týdnů). Tzn., že se do letošní zimy do země (minimálně ve Svádově) ani nekopne?

Ano, je to tak. Podle informací z Magistrátu by (až po dodání dokumentace v listopadu 2022) mělo následovat výběrové řízení na zhotovitele dle rozhodnutí nového vedení města. Pak teprve přijde na pořad žádost o dotaci. A jelikož podmínkou pro přijatelnost projektu (např.) z Operačního programu ministerstva pro životní prostředí (OPMŽP) je:

 • plná projektová příprava, a
 • ke dni podání žádosti o podporu musí být uzavřena (účinná) smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření, a
 • vydáno pravomocné stavební povolení/vodoprávní povolení, a
 • je-li relevantní, tak povolení k nakládání s vodami, a
 • žádost o dotaci se může podávat do 20. 10. 2022,

tak město rozhodně NESTIHNE zažádat o dotaci na projekt z dotačních výzev pro letošní rok (např. v rámci OPMŽP). Město bude ČEKAT A HLEDAT další zdroj financování.

Z výše uvedeného vyplývá možný předpoklad zahájení prací až ve 2. polovině roku 2023. ALE pouze  za předpokladu zajištění finančních zdrojů. OPMŽP tento druh výzev vypisuje zatím pravidelně každý rok, tak můžeme doufat, že bude kde žádat. Zda dotaci dostaneme, a v jakém rozsahu, to se teprve uvidí.

Takže zase odklad, s nejistým výhledem. Také vám připadá, že naše město je přinejmenším nepružné?

Jak je možné, že nám tady všechno trvá tak strašně dlouho? To jsou stále jen sliby a odklady.

Kdyby město alespoň tyto (ne)posuny k obyvatelům nějak komunikovalo. Ale ani to v našem městě nefunguje. Obyvatelé musí buď individuálně pátrat, nebo trpělivě čekat, co se bude dít. Někdy máme pocit, že pro stávající vedení města jsme my, jeho obyvatelé tak nějak jen nutné zlo či na obtíž.

To vše se musí změnit. Proto jsme my, SPOLEČNĚ Ústí nad Labem, vstoupili do ústecké politiky. Chceme to změnit, máme vizi lepšího, moderního a obyvatelům dobře sloužícího města. Vidíte to stejně? Podpořte nás, dejte nám hlas v letošních komunálních volbách, a my naše město k lepšímu změníme. SPOLEČNĚ to dokážeme!

 

Za koalici SPOLEČNĚ Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Chobot

Další články