Menu
Blog
Právě čtete: Čtyřbodový plán k lepšímu fungování města
Sdílejte článek:

Čtyřbodový plán k lepšímu fungování města

V současné době pod současným vedením naše město nefunguje efektivně. Potřebuje strategii, kterou ale stávající vedení nemá. My to musíme a chceme změnit. Předkládáme dlouhodobý plán, který ve vedení města zrealizujeme. Ovšem, jen když nás do něho zvolíte. Abychom naši strategii zjednodušili, rozdělili jsme ji do čtyř kroků. Tento náš plán městu ročně ušetří až 30 milionů na provozních nákladech za údržbu a úklid. Také přes získávání dotací město může získat až 500 milionů korun českých. Dovedete si představit ty investice a zlepšení, které by město díky takovým dotacím mohlo realizovat?

11. 9. 2022
  |  
10 minut čtení
  |  
Sdílejte článek:

Krok 1 - Obnovení Technických služeb

Nejzásadnější změnou je vybudování nových technických služeb města. Úklid města dnes částečně obstarávají Městské služby. Nově vzniklé Technické služby by postupně převzaly veškerý úklid, drobnou údržbu a zimní údržbu veřejného prostoru, a dále zahradnické služby a lesní správu. 

Město by tak přestalo objednávat od externích společností služby jako úklid, sekání trávy, či drobné úpravy, ale vše by bylo prováděno přes Technické služby. Tím by se nejen zlepšil současný stav, který je dle nedávného průzkumu KPMG pro významnou část obyvatel města negativně vnímán. Je tu jasný předpoklad zefektivnění vydaných finančních prostředků. Po převedení těchto služeb na Technické služby plánujeme spuštění nového systému pro obyvatele města, kde bude možné hlásit problémy s úklidem, zelení, veřejným prostorem, nebo například mobiliářem města.

Zázemí Technických služeb by v první fázi mohlo být vybudováno na skladovací ploše u ulice Kekulova, která je v majetku města, a je vedena jako nevyužívaný brownfield. Pro ukládání odpadu zeleně je možné obnovit původní kompostárnu Technických služeb města, která se nachází u konečné zastávky trolejbusu 57 v Mojžíři a je již několik let nevyužívaná. S růstem rozsahu služeb bychom následně hledali nové prostory, a ve výsledku by každý městský obvod měl jeden areál zajišťující technické služby.

Krok 2 - Více pravomocí, majetku a financí obvodům města

Současné uspořádání správy majetku mezi magistrát a obvody je naprosto neefektivní. Je nelogické, aby se o jednu část chodníku či parku staral obvod města a o druhou část stejného chodníku pak Magistrát, a nebo nějaká jiná příspěvková organizace. Prosadíme sjednocení správy majetku pod jednotlivé obvody města. K tomu obvody dostanou nárokové finance. Tzn. že ve statutu města bude uveden jasný mechanismus a klíč pro tvorbu rozpočtů jednotlivých obvodů. Společně s obnovenými Technickými službami se budou o tento přidělený majetek obvody moci i starat. Ušetří se tak na provozu a všichni budou vědět, co mají na starosti.

Krok 3 - Zřízení odboru na získávání dotací

Plánujeme vyčlenit z řad pracovníků Magistrátu města skupinu zodpovědnou za získávání a řízení dotací. Tento odbor bude spolupracovat s ostatními odbory, a získávat pro ně dotace. Odbor se sám zaplatí ze získaných dotací a pro Ústí nad Labem sežene miliardy na investicích. Každé město to využívá, naše město musí také.

A co víc, tento odbor bude sloužit i jako dotační poradna pro soukromé subjekty z UL, a to zejména školy, školky a sportovní či kulturní spolky, které na administrativu s tím spojenou nemají potřebnou kapacitu.

Krok 4 - Rajonizace městské policie - přidělený strážník

Městskou policii si město platí, aby zajišťovala pořádek a bezpečnost ve městě. Často je od občanů slyšet, že Městská policie ÚL pracuje nedostatečně, nebo naopak, že chybí strážníci.

Jak bude fungovat městská policie, když nás zvolíte do vedení města Ústí nad Labem? Dlouhodobě prosazujeme, aby každá čtvrť měla své přidělené strážníky. Říká se tomu rajonizace. Naším vzorem je rajonizace městské policie v Litomyšli. 

Každá čtvrť v našem městě tak bude pod kontrolou konkrétních strážníků. Lidé v této čtvrti se vždy budou mít na koho obrátit, na konkrétní osobu, na konkrétní tvář. Strážníci tak budou lépe znát problémy rajonu a budou moci přistupovat více osobně k výkonu své činnosti. A když se zjistí, že v nějaké čtvrti je nepořádek a nebo auta parkují, tam kde nemají, nadřízený strážníků vždy bude vědět, kdo z jeho podřízených neplní řádně svou povinnost. Velikost rajonů bude definována podle problémovosti jednotlivých čtvrtí. Jen těžko by strážník uhlídal stejně velký rajon v těch nejproblematičtějších částech města, jako rajon v klidnějších vilových čtvrtích.

Závěr

Toto je náš čtyřbodový plán pro zefektivnění základních služeb města Ústí nad Labem. Pokud se vám náš plán líbí, volte nás 23. nebo 24. září do vedení města Ústí nad Labem a jeho obvodů. Tuto strategii prosadíme, když budeme mít dost hlasů. Křížkujte celou kandidátku! SPOLEČNĚ to zvládneme!

Další články