Menu
Blog
Právě čtete: Vysokorychlostní železniční trať v Ústí nad Labem
Sdílejte článek:

Vysokorychlostní železniční trať v Ústí nad Labem

Jak jistě víte, koalice Společně se zabývá i tématem VRT v UL. Při procházkách městem jste v minulých měsících mohli zaznamenat i naše stánky s peticí pro to, aby vysokorychlostní trať vedla přes Ústí nad Labem.

13. 9. 2022
  |  
10 minut čtení
  |  
Sdílejte článek:

Správa železnic předložila krajským zastupitelům 3 varianty, které se lišily na vjezdu do Středohorského tunelu v oblasti Litoměřic. Nicméně, co se týče Ústí, všechny tři varianty vedou přes prostor Západního nádraží. Z pohledu rozvoje našeho města toto řešení považujeme za velmi přínosné. Dojde ke zbudování zcela nového železničního nádraží, které do sebe sloučí stávající Hlavní a Západní nádraží. Součástí prostoru bude parkovací dům, pěší zóny, nové prostory pro obchody, služby a zeleň. Střed města se výrazně zvětší a zatraktivní. A prostor Západního nádraží a především depa bude sloužit k údržbě rychlovlaků. To celé přinese nová pracovní místa, zatraktivní naše město a přiblíží ho na 25 minut cesty Praze i Drážďanům. To vše může být. 

Ale proč jen může? Protože stávající vedení města (a i Ústeckého kraje) k budování rychlodráhy, a zejména nového nádraží dlouhodobě přistupuje velmi vlažně. Vlastně, spíše nepřistupuje. Po letech planých diskuzí (jak na Magistrátu, tak na Krajském úřadě) se tím pod časovým tlakem začalo vedení města zabývat. Ale opět, nijak intenzivně -  v únoru 2022 se zastupitelé seznámili s variantami VRT a usnesli, že požádají SŽ o studii, která odmítla podzemní variantu. Stejně tak uložili Radě města,  aby je pravidelně na každém jednání zastupitelstva města informovala. Nicméně, nic z toho neproběhlo. Neví se, zda jednání se SŽ vůbec proběhlo, a tedy ani s jakým výsledkem. Nic, ticho. 

Takto chabým způsobem se stávající vedení stará o co nejpřínosnější realizaci zásadního dopravního a především rozvojového projektu pro naše město. To musíme a chceme změnit. Je nutné, aby naše měst prosazovalo vedení VRT přes prostor Západního nádraží, a dále, aby se rychle rozhodlo, zda nové nádraží bude pod zemí nebo nad. Podle SŽ je nutné toto rozhodnout v nejbližších měsících, protože jinak reálně hrozí, že v krajském městě bude zbudováno jen nějaké provizorium, v rozsahu navýšení nástupišť a plechové střechy nad ně. Jde i o financování – „nádraží teď“ bude z větší části financovat EU (v rámci celého projektu VRT v ČR), ale „nádraží později“ už půjde mimo tento projekt, tedy velmi pravděpodobně jen z dost omezených obecních nebo národních zdrojů. A když uvážíme, že i naše Hlavní nádraží je původně také jen provizorium, máme asi představu, jak to bude dál probíhat. Už to tak zůstane „na věky“, tzn. s minimálním přínosem pro rekultivaci a oživení celého obrovského prostoru v samém centru krajského města, mezi řekou Labe a Předlicemi, mezi ulicemi Žižkova a Revoluční/Tovární.

Koalice SPOLEČNĚ Ústí nad Labem proto aktivně a dlouhodobě jedná i se SŽ, kdy hledáme způsob, jak zastupitele vybavit relevantními informacemi. A především, jak vedení města doslova “dotlačit” k zodpovědnému, rychlému a kompetentnímu rozhodnutí v tomto (pro dlouhodobý rozvoj města a jeho okolí) zásadním projektu.

Volte SPOLEČNĚ Ústí nad Labem, volte budoucnost a rozvoj našeho města.

 

Za koalici SPOLEČNĚ Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Chobot

Další články