Menu
Blog
Právě čtete: Resumé starostky Štrymplové: rok 2020
Sdílejte článek:

Resumé starostky Štrymplové: rok 2020

V roce 2020 byly realizovány všechny rozpočtované akce (i akce ze zásobníku)ul. Duk. hrdinů-Kosmonautů,oprava spojovacího chodníku v zeleni na p. p. č. 1849/6, 1849/4 a 1850/1 v k .ú. Bukov, bet.- ZD, Hynaisova-Štursova, oprava spojovacího chodníku se stupni na p. p. č. 751/1 v k. ú.  Bukov, SNP, oprava chodníku na ZŠ, na p. p. č. 1941/1 a 1930/10 v k. ú. UL,, Pražská, oprava chodníku od stanice MHD Hřbitov na p. p. č. 529/17 v k. ú. Vaňov,  17. listopadu, oprava spojovacího chodníku směrem ke Kocandě, na p. p. č. 247/72 v k. ú. Všebořice, Herbenova, chodník p. p. c 1945, k. ú. Klíše,  Vinařská, zadní vstup + schody u krajního domu p. p. č. 1170/1 v k. ú. Bukov, Na Kohoutě, oprava spojovacích chodníků v zeleni, p. p. č. 1614 a 1621 v k.ú. Bukov,  Hostovice, oprava pochozí plochy autobusové zast. na p.p.č. 155 v k. ú. Hostovice,  Stará, oprava bet. chodníku na p. p. č. 4921/17 v k.ú. Ústí nad Labem, Palachova, oprava chodníku ze ZD na p.p.č. 1177/1 v k. ú. Klíše, 17. listopadu, oprava chodníku z bet. dlažby na p.p.č. 1796 v k.ú. Bukov,Štefánikova a Palachova ul., vyjeté koleje a propadlá místa v chodníku, Pražská, oprava plechové zábrany na p.p.č. 529/1/v k.ú. Vaňov,  Hoření, oprava povrchu garážového dvora na p. p. č. 2332/3 v k. ú. UL,  Lipová, oprava havarijního stavu obrub zeleně podél komunikace 12/5 v k. ú. Všebořice.

26. 7. 2022
  |  
5 minut čtení
  |  
Sdílejte článek:

W. Churchilla 1368/4, p. p. č. 183 v k. ú. Ústí nad Labem, oprava opěrné zdi za přístavbou s umístěním odvodňovací drenáže a žlabu, odtěžení zemi,  Spartakiádní, spojovací chodníky v zeleni a k DH,Koněvova, gar. dvůr na p.p.č.1007/2 v k.ú. UL, Zahradní, oprava přístupové cesty k DH na p.p.č. 436/25 v k.ú. Všebořice,Návětrná, odstranění asfaltové plochy DH na p. p. č. 1568 v k.ú. Bukov, Rooseveltova, Králova  výšina, oprava spojovacího schodiště na p. p. č. 4232 v k. ú. Ústí nad Labem,Hornická, schodiště + zábradlí, Vinařská, sanace havarijního stavu svahu na p. p. č. 1170/1 v k. ú. Bukov

Zeleň: výsadba lilií v ul.Herbenova – Masarykova, či radikální úprava plochy zeleně v ul. Pod Školou)V r.2020 bylo vysazeno 106 ks stromů, cca 200 ks keřů, 4 500 ks letniček v jarním období, 8 800 ks cibulovin a dvouletek v podzimním období v centru + 4 200 ks nových cibulovin na Skřivánku v oblasti Hornická – Stará. Byly založeny nové keřové záhony v okolí dětských hřišť Zahradní a Návětrná.

Byla provedena oprava bazénu Vrchlického sady – obruba bazénu, vystěrkování dna, opravy bazénů na Lidickém a Mírovém náměstí, opravy podzemních závlah v Hrnčířské, Revoluční ulici a na Mírovém náměstí.

V roce 2020 byl  pořízen jeden nový kontejner do dvora ve Skoroticích, lavičky včetně jejich údržby a oprav, (pořízení 14 ks. laviček, 10 ks odpadkových košů k výměně dosluhujících, materiál na zimní údržbu (především pro zimní údržbu „chodníčků“ v zeleni), čistění vpustí mezi ABC bloky ul. Velká Hradební apod.

DH Návětrná – renovace prvku Černá perla, částečné opravy oplocení – DH Hrnčířská, Vinařská, WORK Spartakiádní, Baráčnická. Dále zavážení dopadových ploch - pískem, kačírkem, štěpkou, závoz pískovišť novým pískem. DH Pod školou – renovace pískoviště, WORK Spartakiádní instalace obvodových palisád).

DH Skorotice – sestava se skluzavkou, DH Návětrná – pružinová houpačka, posezení a kolotoč, DH Zahradní – kolotoč, sportoviště Lisztova – záchytná síť, DH K Vavřinečku – pískoviště, DH Božtěšice – Kladina. Dále oprava lodi Černá perla DH Návětrná. Částečně hrazené akce na: DH Skřivánek (SNP, Hoření), DH Pod Školou, Workout Hornická, DH Vrchlického sady, doplnění DH a parku v Zahradní ulici (obvodové palisády, pergola s posezením, uvedení kašny do provozu, položení travního koberce na fotbalové hřiště, instalace závlahy travního koberce, instalace záchytné sítě k fotbalovému hřišti). Dále částečně doplnění herních prvků na DH SNP, DH Návětrná, DH Pod Školou.

V roce 2020 byla dokončena realizace investiční akce „Revitalizace pozemkových ploch před objektem PZ Skorotice“ zahájená v roce 2019. V roce 2019 proběhla I. etapa oprava chodníku ze zámkové dlažby 15m2 a asfaltová plocha 200m2 na p. p. č. 86/3 a 85 v k.ú. Skorotice.

V roce 2020 proběhla II. etapa - revitalizace ploch a chodníků ze zámk. dlažby před objektem, vybudování zídek a kontejnerového stání, oprava rozpadlého betonového krytu šachty pro vodoměr. Byla zhotovena nová posuvná brána vjezdu do dvora. Ve dvoře za objektem na asfaltové manipulační ploše byly umístěny 3 přístřešky o rozměrech 5x5x3,5 m ocelové konstrukce s pozinkovou povrchovou úpravou pro uskladnění sezónních prvků městského obvodu. Na hranici pozemku podél Bílého potoka byl nahrazen původní, od divokých prasat zničený drátěný plot, novým drátěným plotem s betonovou podezdívkou.

Bytový fond: Masarykova 90, kanalizace ve dvoře 672,–nové položení potrubí, přespádování potrubí a napojení na oba domy,W. Churchilla 4, výměníková stanice, nutné opravy 2. etapa – dokončení oprav, kondenz. potrubí, příprava teplé vody, rozdělovač, odvzdušnění, rozvody, ÚT, dopouštění, řídící systém , Masarykova 90, Stará 2, výmalba spol. prostor , W. Churchilla 4, komplexní řešení akumulace dešťové vody ze zadní části objektu včetně uložení akumulační jímky, čerpadla k retenční nádrži na dešťovou  a napojení na rozvody vody ve vile , čištění svodů, žlabů, gajgrů všech objektů ve správě MO .Dále bylo provedeno několik významnějších oprav  a to Lidické nám. 4, byt č. 2 – nový kotel, úprava komínu , Lidické nám. 7, oprava topení – oprava havárie top. Soustavy ve sklepě. Topné potrubí bylo značně zkorodované – provedena nutná výměna , Velká Hradební 84, byt č. 1 – kompletní oprava interiéru. (dveře, koupelna, linka, PVC na WC, oprava dvířek ve sklepě , Lidické nám. 5, byt č. 5 – kompletní oprava prázdného bytu – linka, baterie, obklady, dlažba, elektřina, zrušení karmy, el. bojler, PVC, nivelace podlah, zazdění dveří, bojler , W. Churchilla 4 – byt č. 4 opravy, odstranění vlhkosti, nové podlahy, opravy zdí , W. Churchilla 4 rozvody potrubí – sborovna – příprava topení pro učebnu ve 3. NP. Nově přivedená voda a potrubí pro topení do 3. NP , W. Churchilla 4, WC v přízemí – rekonstrukce pánského a dámského WC v přízemí, W. Churchilla 4 dvůr, oprava kavarie – praská kanalizace. Při ukládání akumulační jímky obnaženo praskl potrubí kanalizace, ze kterého vytékaly splašky k vile, W. Churchilla 4, dvůr kanalizace odvodnění – odstranění zatékání, odvodnění svahu. Při ukládání akumul. jímky objeveno staré odvodnění svahu u sl. bytu.

Další články