Menu
Blog
Právě čtete: Resumé starostky Štrymplové: rok 2019
Sdílejte článek:

Resumé starostky Štrymplové: rok 2019

V roce 2019 proběhla realizace staveb na základě aktuálního havarijního stavu  - oprava havarijního stavu zábradlí podél komunikace v ul. Spojka na p. p. č. 248 v k. ú. Vaňov, sanace havarijního stavu pramene v ul. Vinařská na p. p. č. 1170/1 první a druhá etapa, vybudování záhonu a oplocení na hranici manipulační plochy v ul. Herbenova na p. p. č. 570/4 v k. ú. Klíše, sanace havarijního stavu svahu v ul. Božtěšická na p. p. č. 1112, 1113 a 1124/1  v k. ú. Bukov.

25. 7. 2022
  |  
5 minut čtení
  |  
Sdílejte článek:

Opravy chodníků ve správě MO město : Bozděchova – Bezručova, oprava schodiště na na p. p. č. 1962, k. ú. Klíše cca 40 bm, š 3,0 m, ZD, Čajkovského, částečná oprava propadlé a chybějící ZD chodníku na p. p. č. 219  v k. ú. Vaňov, K.H.Borovského, oprava chodníku na p. p. č. 877 v k. ú. Skorotice, ZD, 380 m2,  Lidické náměstí č. p. 4 a 5, oprava izolace 20 bm a chodníku ZD, 30 m2 p. p. č. 2567 a 2563/1 v k. ú. Ústí nad Labem, zrealizováno v rámci opravy kanalizace, Masarykova, oprava chodníku  AC mezi ul. Kosmova a Kosmonautů, p.p.č. 1313/1 v k.ú. Bukov, Na Popluží, oprava příjezdové cesty AC na p.p.č. 1201/1,1183/3 a 1185/1 v k.ú. Klíše, 360 m2, a oprava plochy AC na p.p.č. 1201/1 v k.ú. Klíše, 165m2 Na Spádu, oprava chodníku z AC na p. p. č. 1258/1 v k. ú. Ústí nad Labem, 6,0 Božtěšice - hasiči, zpevnění plochy ze ZD před přístavbou na p. p. č. 40 v k. ú. Božtěšice, 30 m2, Skorotice - hasiči, oprava chodníku ZD 15 m2 a plochy AC 200 m2 na p. p. č. 86/3 a 85 v k. ú. Skorotice, realizováno v rámci větší investiční akce, Masarykova, oprava vstupů na pěší zónu na p. p. č. 1734/31, 1734/14 a 1734/87 v k. ú. Ústí nad Labem, 17. listopadu – Dukelských hrdinů, oprava spojovacího chodníku v zeleni na p.p.č. 1815 a 1830 v k. ú. Bukov, bet. Dlažba 40 x 40 cm, šířka 80 cm, 70 m2,drobné opravy (havarijní stav schodiště Spartakiádní ze ZD na p.ú.č. 57/86 k.ú Všebořice, oprava ocelového zábradlí podél chodníku Na Spojce na p.p. č. 1450/3, PD dopravního připojení p.p.č. 2294/1 v ul. Stříbrnické Nivy, vybudování přístupového chodníku ze ZD ke sportovišti na p.p.č. 2218 v k.ú. Ústí nad Labem) 

Zeleň v okrajových částech obvodu – 4x sečení, úpravy keřových porostů, odstranění náletových dřevin aj. Jedná se o lokality Habrovice, Božtěšice, Skorotice, Strážky, Vaňov, Hostovice, Průmyslová zóna a ul. Žižkova a nově založená zeleň v ul. Masarykova. . Bylo vysazeno cca 90 ks stromů a 100 ks keřů. Dále byl z této položky hrazen nákup letniček pro jarní květinovou výsadbu a dvouletek a cibulovin pro výsadbu podzimní. Výsadby květin se provádějí v centru města,  a u některých pomníků.

Byla obnovena výsadba do závěsných květináčů na sloupech a truhlíků na Lidickém náměstí a v ul. Masarykova. V posledních 3 letech byly realizovány nové výsadby cibulovin do prostoru trávníků a výsevy letničkových záhonů, tak i v r. 2019, kdy bylo v podzimním období vysazeno 17 000 ks nových cibulek. Bylo vysazeno cca 90 ks stromů a 100 ks keřů, nákup letniček pro jarní květinovou výsadbu a dvouletek a cibulovin pro výsadbu podzimní. Výsadby květin v centru města, a u některých pomníků. Byla obnovena výsadba do závěsných květináčů na sloupech a truhlíků na Lidickém náměstí a v ul. Masarykova, byly realizovány nové výsadby cibulovin do prostoru trávníků a výsevy letničkových záhonů, v podzimním období vysazeno 17 000 ks nových cibulek.

Na základě námětů občanů a rozhodnutí RMO byly provedeny akce Bánov – umístění lavičky s lípou, DH Štefánikova, workout Hornická x Stará, workout Návětrná. Na dětském hřišti byly umístěny  posilovací stroje a doplnění dětského hřiště o nové herní prvky v Zahradní ulici, vybudování dětského hřiště v Božtěšicích včetně oplocení, oplocení pískoviště Ženíškova, doplnění dětského hřiště o nové herní prvky a mobiliář (altán) ve Vaňově včetně oplocení a laviček na nábřeží,  nákup herní sestavy Strašilka na DH SNP, instalace herních prvků na DH Střížovická a vybudování venkovní tělocvičny, dále DH a workout sestavy hrazeny z participace (Štefánikova, Hornická x Stará, Návětrná) 

V roce 2019 proběhla 1. etapa oprava chodníku ze zámkové dlažby 15m2 a asfaltová plocha 200m2 na p. p. č. 86/3 a 85 v k.ú. Skorotice 

Bytový fond v roce 2019 byly mimo běžných nutných drobných oprav realizovány tyto plánované akce: výmalba obj. Lidické nám. 4, kanalizace Lidické nám. 4-7, Tovární 41 kanalizace, Konečná 832 kotel, Konečná 832 rozvody, Konečná 832 dešťové svody, W. Churchilla 4 oprava dešťových svodů a výměníková stanice, Velká Hradební 84,86, výmalba

Další články