Menu
Program
Právě čtete: Rozvoj, strategický plán
Sdílejte:

Rozvoj, strategický plán

 • Podpora výstavby parkovacích domů na sídlištích, administrativní pomoc s dotacemi a povolením stavby.
 • Obnova terminálu autobusového nádraží s návazností na vlakové nádraží.
 • Aktivní zapojení do projektu vysokorychlostní tratě. Podpora budování VRT, tak aby přinesla městu maximální užitek. Revitalizace Západního nádraží.
 • Rozvoj infrastruktury pro cyklistiku, propojení cyklostezek.
 • Podpora ústeckých podnikatelů – pomoc s administrativou a získáváním dotací. Řešení zásobování v centru města.
Sdílejte:
 • Rozvoj hromadné dopravy, integrace dopravního podniku, železnice, přívozů.
 • Podpora projektu vytvoření ústeckého S-Bahn, pro město i okolní obce.
 • Spolupráce s UJEP a využití nových i stávajících studií při řešení situace s parkováním.
 • KAPR – Zřízení architektonické a projektové kanceláře. Centrální místo pro územní plánování, investiční pobídky, dotaze, komunikace s developery.
 • Jednotné přepážkové centrum – pro klientský přístup, hodnocení spokojenosti s výkonem.
 • Aktualizace územního plánu, participace a zapojení občanů.
 • Přepracování statutu města. Pokud mají zůstat zachovány městské části, musí získat dostatečné a jednoznačné pravomoci a jasná pravidla financování, tak aby nebyly závislé na zvůli magistrátu. 
 • Podpora technologických firem, kreativního a inovativního průmyslu, vouchery na zakládání inovačních společností a firem.

 

Brownfieldy

V Ústí nad Labem je několik areálů, které již neplní svoji funkci a chátrají. Často jsou tyto místa označována za ostudu města, ale zároveň mají obrovský potenciál pro rozvoj města. Vždyť spousta Brownfieldů leží v těch nejlepších částech města. Nejsou to jen staré továrny, ale i staré budovy, kde dnes nikdo nebydlí. Město musí těchto ploch využít pro vlastní rozvoj.

Je to již 10 let, co v Ústí proběhl mezinárodní projekt, který se zabýval tím, co dělat s brownfieldy. Tento projekt se jmenoval Cobra-Man a přinesl pro město velmi dobré strategické dokumenty, které mu měly pomoci s řešením chátrajících areálů a získáváním dotací na realizaci revitalizačních projektů. Bohužel, zůstalo jen u strategie, na kterou se jen práší v šuplících na ústeckém magistrátu. Jiná města dokázala s brownfieldy pracovat a tak srovnejte dnes zaniklý pivovar v Krásném Březně oproti pivovaru v Děčíně. Takové srovnání nedopadá pro Ústí vůbec dobře.

Musíme tyto strategické dokumenty oprášit, zaktualizovat a pustit se ihned do práce na jejich realizaci. Včera bylo pozdě.

https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/podnikatel-investor/projekty-podporene-eu/cobra-man-manazer-koordinujici-aktivity-opetovneho-vyuziti-brownfieldu.html

Parkování

Silniční doprava je jednou z nejrozšířenější dopravou vůbec. Je tak přetížena, zejména v oblasti dopravy v klidu, tedy parkování. Je potřeba udělat studie, kde je nedostatek parkovacích míst. (viz studie UJEP)

Po tom, co získáme dostatečná data o nedostatku parkovacích míst v Ústí nad Labem, začneme pomocí spolufinancování družstev a dotačních titulů budovat parkovací domy. Jeden takový parkovací dům plánujeme na Doběticích u ulice Brandtova.