Menu
Program
Právě čtete: Sociální oblast, kvalita života
Sdílejte:

Sociální oblast, kvalita života

 • Rozvoj bytového fondu, analýza stavu a potřeb, zřízení městské organizace s jednoznačnými povinnostmi a pravomocemi.
 • Předcházení obchodu s chudobou nabídkou alternativy ve formě městského bydlení.
 • Zavedení institutu místního strážníka – konkrétní strážník v konkrétní lokalitě.
Sdílejte:
 • Občané města Ústí nad Labem si zaslouží žít kvalitní život.
 • Podpora zavedení školkových a školních autobusů. Řešení dopravní situace v okolí školek a škol.
 • Navýšení investic do obnovy mateřských školek. 
 • Snížení počtu žáků ve třídě, zavedení tandemové výuky a navýšení kvalifikace asistentů.
 • Zajištění mimoškolních aktivit v rámci škol – využití školních prostor pro kroužky a zájmové činnosti.
 • Podpora odborného školství a rozvoj partnerství škol s firmami.
 • Minimálně 2 gymnázia v krajském městě, spolupráce s UJEP, zajištění soutěží mezi školami o granty.
 • Podpora vzniku lékařské fakulty v Ústí nad Labem.
 • Definování a vymáhání smysluplných požadavků a podmínek pro výstavbu bytů.
 • Převzetí a zavedení koncepce sociálního bydlení dle funkčních vzorů ze zahraničí.
 • Nastavení podmínek a podpora vzniku seniorního sdíleného bydlení.
 • Spolupráce s neziskovými organizacemi na řešení situace ve vyloučených lokalitách.
 • Rozšíření fondu azylového bydlení jako prostředku pro boj s domácím násilím.
 • Zavedení možnosti odpracování dlužných poplatků účastí na Veřejně prospěšných pracích.
 • Zasadíme se o vznik lékařské fakulty v Ústí nad Labem.

 

Chceme znovuoživit debatu o vzniku lékařské fakulty při naší ústecké univerzitě. Chceme být mostem mezi Krajskou zdravotní a UJEPem. Vznik lékařské fakulty by znovu pozvedl úroveň i atraktivitu ústecké univerzity, stejně by tak stoupl počet studentů, kteří by přišli do Ústí studovat a později možná i pracovat.

Bezpečnost

Městskou policii si město platí, aby zajišťovala pořádek a bezpečnost ve městě. Často je slyšet, že Městská policie ÚL pracuje nedostatečně, nebo naopak, že chybí strážníci. Aby Městská policie pracovala efektivněji, je potřeba pravidelně vyhodnocovat činnosti a podle toho upravovat strategii na další roky. A jak vypadá strategie ústecké městské policie dnes? Moc se s ní nepracuje. Vždyť i teď, v polovině roku 2022, najdete na internetu pouze strategii prevence kriminality města Ústí nad Labem na období 2016 – 2020. Dva roky je tato strategie nevyhodnocena a není připravena nová. Právě nová strategie pro Městskou policii je tak třeba okamžitě uvést k životu.

Jak bude fungovat městská policie, když nás zvolíte do vedení města Ústí nad Labem? Dlouhodobě prosazujeme, aby každá čtvrť měla své přidělené strážníky. Říká se tomu rajonizace. Naším vzorem je rajonizace městské policie v Litomyšli. 

Každá čtvrť v našem městě tak bude pod kontrolou konkrétních strážníků. Lidé v této čtvrti se vždy budou mít na koho obrátit, na konkrétní osobu, na konkrétní tvář. Strážníci tak budou znát problémy rajonu a budou moci přistupovat více osobně k výkonu své činnosti. A když se zjistí, že v nějaké čtvrti je nepořádek a nebo auta neparkují, tam kde mají, nadřízený strážníků vždy bude vědět, kdo z jeho podřízených neplní řádně svou povinnost. Rajony budou velké podle problémovosti jednotlivých čtvrtí. Jen těžko by strážník uhlidal stejně velký rajon v těch nejproblematičtějších částech města, jako rajon ve vilových čtvrtích.