Menu

Severní Terasa

  • Systémové řešení parkování
  • Výstavba parkovacích domů
  • Podpora zahrádkářských kolonií a komunitních zahrad

Irena Skálová

kandidátka na starostku Severní Terasy

Více zahrádkářských kolonií

Co chcete prosadit, když budete ve vedení obvodu Severní Terasa?
Chci začít realizovat práce kolem parkovacího domu na Doběticích v oblasti mezi ulicí Brandtova a ulicí Pod Rozhlednou. A rozšířit zahrádkářské kolonie pro obyvatele sídlišť.

Jak toho chcete dosáhnout?
V minulých letech se podařilo odkoupit od soukromých vlastníků pozemky, kde by vedla propojovací silnice a parkovací dům. Je tedy třeba s tím počítat v územním plánu. Financování se neobejde bez podpory magistrátu, který může žádat o dotace pro výstavbu. U zahrádkářských kolonií jsou v první řadě potřeba změny v územním plánu. Jakožto starostka bych měla velké slovo při tvorbě nového územní plánu a dohlédla bych na to, aby vznikly nové zahrádkářské kolonie.

Jak byste rozšířila pravomoci obvodu?
Pro městské obvody je nešťastné nepředvídatelné financování, které závisí na „náladě“ magistrátních zastupitelů. Byla bych pro zavedení jasných pravidel financování městských obvodů Ústí nad Labem.

Jaké jsou vaše další cíle?
Údržbu chodníků, schodišť, zeleně a čistotu považuji za samozřejmost činnosti městského obvodu.

Proč jste se rozhodla bydlet na Severní Terase?
Jsem patriot Severní Terasy. Bydlím zde od narození a domnívám se, že v Ústí nad Labem to je nejlepší místo k bydlení. Na Severní Terase není žádná vyloučená lokalita, je zde dostatek zeleně, sportovišť, nákupní obslužnost, nemocnice atd.

Kandidátní listina

Severní Terasa

1
Irena Skálová
podnikatelka, Optika Skálová
2
Jan Žahour
odborný prodavač
3
Leoš Králík
úředník Ministerstva životního prostředí
4
Eva Mertová
ošetřovatelka
5
Pavel Beránek
řidič kamionu
6
Martin Malina
státní úředník
7
Jan Sedlák
statik
8
Václav Macek
hodinář
9
Stanislav Vlček
lékař
10
Irena Skálová st.
oční optik, optometrista
11
Jan Harák
konzultant IT
12
Vítězslav Kroupa
emeritní strojvůdce
13
Jiří Česnohlídek
podnikatel v pohostinství
14
Emil Přenosil
technik údržby
15
Jaroslav Ďurčo
číšník

Aktuálně z našeho Facebooku

Sledujte nás