Menu

Ústí nad Labem - město

  • Udržování čistoty na veřejných prostranstvích
  • Zkvalitnění údržby zeleně a majetku obce
  • Systémové řešení parkování

Hana Štrymplová

kandidátka na starostku městské části Město

Je třeba změnit financování obvodů

V současné době jsem starostkou městského obvodu Ústí nad Labem – město a lídrem na kandidátní listině SPOLEČNĚ Ústí nad Labem pro městský obvod město. Vstupovala jsem do politického života jako laik s představou, jaké věci změním. Z této své představy jsem brzy procitla, jelikož to tak jednoduché není. Pozice starosty není o tom, že si dupnete a tak to bude. Většina rozhodování je v pravomoci rady či zastupitelstva. Rozhodnutí těchto orgánů jsou tak pro sta- rostu závazná.

Vždy zdůrazňuji, že jsem sice starostkou městského obvodu centrum, ale kompetencí

a majetku přímo v centru máme minimálně. Pro mě i pro veřejnost je velmi nelogické, že městský obvod nespravuje a neřídí chod centra.

I z tohoto důvodu není na místě slibovat opravy náměstí, chodníků a bezpečnost včetně té dopravní. Chodníků v majetku obvodu se za moje funkční období opravilo hodně, ale v celkovém vzhledu města jsou toto jen drobné kapky.

Naopak se vybudovala a opravila některá dětská hřiště. Požadavků na nové prvky pro děti je stále víc. Velkou roli na náměty a podněty mají samotní občané, kteří podávají projekty v rámci participace a určují tak potřeby a směr rozvoje svého města. I přes komplikovanější kroky se podařily realizovat podané a vybrané projekty od občanů. Jako například dětské hřiště Skřivánek, Vrchlického sady, Hornická, Park Republiky a další.

Ráda bych tak pokračovala v realizaci rozvoje těchto míst i budováním nových. Jsou rozpracované projekty dokončení dětského hřiště Vinařská, Park Republiky a jiné hřiště zase potřebují obměnu prvků a oplocení.

Velkou výzvou je dětské hřiště za Barborkou, které je v žalostném stavu a není vůle a podpora

na obnovu. Jen zrušení plochy by nebylo levnou záležitostí. V současné době připravujeme návrh na obnovu prostoru a také jednáme s místními podnikateli o podpoře. Pokračovat bych také chtěla v budování krytých kontejnerových stání. Zatím se to podařilo na dvou místech.

Plánů pro občany a zvelebení žití by bylo mnoho a určitě mohu říct, že na spoustě záležitostí se na úřadě shodneme. Velkým problémem, který nás všechny brzdí a svazuje, jsou samozřejmě finance. Pokud se nezmění financování obvodů, budeme pořád velmi omezeni v plánování projektů a investici. Rozpočet obvodu je vázaný na rozdělené finance z magistrátu. Každý rok sestavujeme návrh rozpočtu dle požadavků a potřeb, ale když nejsou finance, zrealizovat můžeme jen malé projekty.

Do koalice SPOLEČNĚ Ústí nad Labem jsem šla právě proto, že mají ve svém volebním programu velký zájem především o změnu financování obvodů.

Samozřejmě se musíme zamyslet, zda obvody ponechat či zrušit. Jednota názorů se napříč politickým spektrem hledá již desetiletí. Zůstaňme

nyní v realitě a uvažujme s tím, že na další volební období obvody budou ponechány. V této situaci je na místě především finančně podpořit městské obvody a posílit jejich kompetence.

Rovněž je důležité mít podporu magistrátního aparátu a domluvat se na společných akcích, investicích a opravách. Jsem přesvědčena, že při souhře a spolupráci s úředníky, podnikateli a aktivními občany dostane naše město novou sílu.

Do voleb jdu za Společně a moje malé motto je ze slavné písně pana Wericha.

„Ten umí to, a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc, a za to všem patří poděkování.“

Kandidátní listina

Ústí nad Labem - město

1
Hana Štrymplová
starostka městské části Město
2
Václav Komeštík
ekonom vyúčtování zdravotních potřeb, specialista na hospodářskou politiku a správu
3
Karola Haasová
lékařka
4
Libor Migulski
příslušník Vězeňské služby
5
Pavel Vlach
analytik, projektový manažer
6
Petr Maděra
technik
7
Radka Brejchová
ředitelka Gymnázia Jateční
8
Jakub Žídek
Software architect, člen Společně, z.s., zakládající člen Zakroužkuj ženu, z.s., místopředseda Ústecké TOP 09
9
Adam Matouš
instruktor-metodik výcviku služebních zvířat v Chovatelské stanici PČR Prackovice nad Labem
10
Zbyněk Novák
obchodní a projektový manažer
11
Omar Al-Eraidi
student chovu koní, instruktor výcviku problémových koní a přeprava zvířat
12
Kateřina Nováková
environmentální koordinátorka
13
Karel Honsa
podnikatel v reklamě a marketingu
14
Monika Zachariášová
vedoucí autoservisu
15
Karel Jičínský
podnikatel v informačních technologiích
16
Martin Hrubý
živnostník
17
Gabriela Eva Kostihová
studentka diplomacie a mezinárodních studií
18
Monika Haasová
farmaceutická asistentka
19
Filip Řezníček
IT manager
20
Josef Vlach
analytik České pošty
21
Štěpán Bohdál
invalidní důchodce, dlouholetý písmomalíř

Aktuálně z našeho Facebooku

Sledujte nás