Menu

Střekov

  • Schůdné, čisté a opravené chodníky
  • Zelená parkoviště
  • Občanská vybavenost dolního Střekova

Tibor Novodomský

kandidát na starostu Střekova

Obvody potřebují více pravomocí

Na Střekově žije mnoho nespokojených lidí. Tato nespokojenost tkví v dlouhodobě nevyřešených problémech našeho obvodu. My, ve SPOLEČNĚ, jsme také s mnoha věcmi nespokojeni. Proto se už několik let věnujeme rozvoji našeho města. Potvrdili jsme si, že klíč k efektivnímu ovlivnění Střekova a Ústí nad Labem je na magistrátě a obvodních radnicích. Proto jsme se rozhodli kandidovat v komunálních volbách.

Problémy Střekova jsou notoricky známé. Rozbité chodníky a silnice, zápach z areálu bývalé Setuzy, nevyužité nábřeží, nedostatečná obchodní síť, problémy s parkováním v obytných zónách, chybějící kanalizace v okrajových částech obvodu, atd. Najde se spousta problémů.

Přes 30 let slýcháváme před volbami, jak tyto problémy vyřeší kandidáti různých politických subjektů. Bohužel, nebyli úspěšní. Vzpomeňte si, kdo Vám co nasliboval za posledních 30 let a co z toho splnil?

Proč to zmiňuji? Protože pojmenovat problémy umí každý. Vyřešit je, to je jiná věc. Vážím si každého, kdo se angažuje v politice. Bohužel, dobré úmysly pro dosažení úspěchu nestačí. Prosadit předvo- lební slib znamená porozumět problematice, mít vizi, mít manažerské schopnosti, umět vyjednávat a také znát možnosti.

Znát možnosti je velmi důležité! Pokud Vám někdo slibuje, že jako starosta Střekova opraví silnice a zřídí parkovací místa, tak lže. Lže, protože nezná možnosti a pravomoce starosty. Tyto aktivity jsou totiž v kompetenci magistrátu. Bez dohody s magistrátem nebudou žádná parkovací místa a žádné opravené silnice. Je to nelogické, ale je to tak. Magistrát drží ruku nad schválením stavby i nad financemi.

Financování městských obvodů je zvláštní. Rozpočet Ústí nad Labem je v současnosti kolem 2,3 miliardy korun českých. Rozpočet Střekova je kolem 50 milionů korun. To je něco málo přes 2 procenta. Z těchto 50 milionů jde zhruba polovina na chod úřadu MO, dále jsou zde výdaje na údržbu zeleně, údržbu majetku obvodu, úklid sněhu apod. Ve finále má obvod k dispozici pouze několik milionů na uskutečnění vlastních investic. Jinými slovy, starosta a zastupitelé v podstatě rozhodují o směšných jednotkách milionů korun. Slibovat postavení parkovacích míst nebo opravu silnic za tyto peníze je nezodpovědnost. Bohužel.

My ve SPOLEČNĚ Ústí nad Labem tyto souvislosti známe, a proto kandidujeme i na Magistrát města Ústí nad Labem. A věříme, že po volbách bude v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem konečně vůle dát obvodům skutečné pravomoce. V sou- časné podobě městské obvody postrádají ekonomický smysl.

Předchozí věty jsem psal proto, že nebudu slibovat něco, co dle současných pravidel nelze splnit. Pokud něco slíbím, tak pouze s přesvědčením, že je v mých silách slib dodržet.

Proto slibuji, že pokud ve volbách uspěji, budu všemi svými možnostmi a schopnostmi prosazovat změny ve financování Střekova. Mým cílem jsou čisté a opravené chodníky, opravená kontejnerová stání, dostatek parkovacích míst a výstavba občanské vybavenosti včetně lékárny, pekárny, supermarketu, odpočinkové zóny, bytů i kanceláří na dolním Střekově. Neslibuji, že to zařídím. Byl by to nezodpovědný slib. Je to naše vize. Víme, že pro její uskutečnění budeme muset najít shodu s ostatními politickými subjekty, s Magistrátem města Ústí nad Labem, s investory, budeme muset získat financování ve formě podílu z rozpočtu města a dotací.

Přijďte volit a dejte nám hlas, ať se konečně Střekov a Ústí nad Labem vymaní ze začarovaného kruhu. Dejte Vašim i našim dětem šanci na město, do kterého se lidé budou stěhovat, protože zde bude dobrý vzduch, dobrá práce, dobří sousedé a čisté chodníky.

Kandidátní listina

Střekov

1
Tibor Novodomský
inženýr kvality
2
Aleš Fajstaver
student Právnické fakulty UK, předseda Mladých lidovců v Ústeckém kraji
3
Jaroslav Chobot
vedoucí logistiky Lafarge Cement, místopředseda představenstva Bytového družstva Družba
4
Lukáš Šnýdr
vývojář a grafik
5
Tereza Marková
studentka biologie
6
František Konečný
procesní inženýr
7
Rudolf Vošahlík
specialista na oceňování nemovitostí
8
Tomáš Šrédl
inženýr železniční dopravy
9
Martina Ortová
zdravotní sestra, specialistka na gastroenterologii
10
Ondřej Bouška
student VŠE Fakulty národního hospodářství, asistent europoslance
11
Martin Komín
stavební inženýr, projektant
12
Adéla Chobotová
studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, učitelka na střední škole
13
Matěj Pezl
student
14
Šárka Řežábková
projektant
15
Milan Kopenec
projektový manažer

Aktuálně z našeho Facebooku

Sledujte nás