Loading...
Zpět na začátek
background

SPOLEČNĚ, z.s.

SPOLEČNĚ z.s. je spolek, který si dává za cíl podporu občanské soudržnosti, kultury, sportu a zájmových činností v Ústí nad Labem a okolí

Facebook Přihláška
background

Noviny SPOLEČNĚ

Noviny našeho spolku vydáváme v minimálním nákladu 5.000 ks a osobně distribuujeme do schránek v Ústí nad Labem

Starší čísla si můžete prohlédnout zde:

background

Podcast

z Ústí nejen o Ústí

Poslouchat na Spotify

Poslouchat na Google Podcasts

Poslouchat na Apple Podcasts

RSS podcast

Epizody

Ústecká novinka časopis Psychomat s šéfredaktorkou Veronikou Čížkovou
Netradiční sporty v Ústí nad Labem
background

Kdo jsme?

Možná jste o nás už slyšeli. Jsme skupina Ústečanů, která se již od roku 2018 soustředí na problémy města Ústí nad Labem a řeší je.

Město Ústí nad Labem má obrovský a zatím nevyužitý potenciál. My v něm vidíme budoucí metropoli Severu, kde jednou bude dostupné bydlení se skvělými podmínkami pro podnikání a práci s krásnou a unikátní přírodou jen pár minut od domova. Děláme vše, aby tomu tak bylo.

Práce pro naše město je velmi dobrodružná činnost, a protože máme rozjeté opravdu zajímavé projekty, dovolte nám Vám alespoň některé z nich představit.

background

Co děláme?

Bojujeme se zápachem ve městě

Dostali jsme do Ústí n. L. projekt za 8 milionů Kč na měření zdrojů zápachu s následnou možností eliminace těchto zdrojů. Našimi partnery jsou špičky v tomto oboru, např. VŠB Ostrava.

Zastávka vysokorychlostní železnice v Ústí nad Labem

Aktivně na všech úrovních bojujeme za zastávku vysokorychlostní železniční trati v Ústí nad Labem západ.

Se Správou železnic, která tento projekt má na starosti, připravujeme sérii konferencí a přednášek pro politiky i veřejnost o přínosech vysokorychlostní trati pro naše město.

Petice za VRT v Ústí nad Labem

Oživení kultury

S cílem oživit město připravujeme vyhlášku, která umožní kulturním akcím (jako jsou festivaly a letní kina), aby mohly probíhat i po 22. hodině. Také jsme zahájili komunikaci s vlastníkem ohledně pořádání netradičního festivalu v samotném kamenolomu Mariánská skála.

Propojení cyklostezek

Kvůli špatné propojenosti cyklostezek se ve spolupráci s cyklokoordinátorem města snažíme o cyklopropojení Labské cyklostezky a jezera Milada.

Rozvoj výstavby

Kvůli malému zájmu investorů o Ústí nad Labem jsme zahájili komunikaci s Asociací developerů, kteří nám pomůžou se zpracováním strategie na přilákání investorů do města. Strategii poté předložíme představitelům města.

Uctění památky oběti komunismu

Odhalili jsme pamětní desku pro první oběť okupace z roku 1968, kterou byl Petr Fridrich. U této pamětní desky se budeme každý rok 21. srpna scházet a připomínat si, proč nikdy nevěřit komunistům.

background

Chceme znát váš názor

Věnujte nám chvíli svého času a vyplňte prosím tento krátký dotazník.

Chcete větší podporu cyklistiky v Ústí (např. propojení Labské cyklostezky s jezerem Milada)?

Vyplněním e-mailové adresy souhlasíte s jejím zpracováním a s tím, že vás v budoucnu můžeme kontaktovat ohledně dalších aktivit Společně, z.s. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

background

Přihláška zájemce o členství ve spolku SPOLEČNĚ, z.s.

se sídlem Všebořická 181/35, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupený Ing. Zbyňkem Novákem, starostou spolku

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, číslo účtu: 2501622499/2010
reg. Krajským soudem v Ústí nad Labem dne 24.4.2019 pod č. j. L 12165, IČO: 08044112

Zadejte svůj e-mail (slouží pro ověření totožnosti)
Zadejte své křestní jméno
Zadejte své příjmení
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v přihlášce a poskytnuté v rámci přijímacího pohovoru jsou pravdivé a správné. Odesláním přihlášky stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami spolku SPOLEČNĚ, z.s. (dále jen Spolek), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze předsednictva Spolku, které rozhoduje o (pre)členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého (pre)členství budu plnit veškerá práva a povinnosti (pre)člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak jako rozhodnutími orgánů Spolku.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchvávány pro vnitřní potřeby Spolku. Tyto činnosti jsou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně dlouhou, tj. po dobu (pre)členství a max. 5 let po skončení (pre)členství dle platného znění stanov Spolku.

Další využití osobních údajů (zaškrtněte všechny možnosti, s kterými souhlasíte)

Souhlasím se zasíláním novinek a informací o činnosti Spolku: